Hrnečku vař

The Magic Porridge Pot 
Magický hrneček na kaši

Once upon time,
Jednoho času

there was a little girl
byla malá holčička

who lived
která žila

with her mother,
se svou matkou,

who was a widow.
která byla vdovou.

They were so poor
Ony byly tak chudé

that one day
že jednoho dne 


*

Stránka 1

Další stránka