Hrnečku vař - Stránka 4

the little girl
malé holčičce

a small cooking pot.
malý hrneček na vaření.

Then the old woman said,
Pak stará žena řekla,

„When you are hungry,
„Když ty budeš hladová,

just say to the pot,
jen řekni hrnečkovi,

„Cook, little pot, cook!“
„Vař, malý hrnečku, vař!“

It will cook
Bude vařit

some very good poridge
něco velmi dobré kaše


*

Stránka 4

Další stránka