Jeníček a Mařenka - stránka 2

brought home a new wife,
přivedl domů novou ženu,

who immediately began
která hned začala

nagging away at the woodcutter.
nadávat dřevorubci.

„There's not enough food
„Tam není dost jídla

in the house for everyone.
doma pro všechny.

The children will have to go,“
Děti budou muset odejít,“

she declared.
ona oznámila.

She ordered him
Rozkázala mu


Stránka 2

Další stránka