Dva medvědi - stránka 2

When night came,
Když noc přišla,

and the sun went down,
a slunce zapadlo,

Big Bear took Little Bear
Velký medvěd vzal malého medvídka

home to the Bear Cave.
domů do medvědí jeskyně.

Big bear put Little Bear
Velký medvěd uložil malého medvídka

to bed in the dark part of the cave.
do postele v tmavé části jeskyně.

„Go to sleep, Little Bear,“ he said.
"Běž spát, malý medvídku", řekl.


Stránka 2

Další stránka