Dva medvědi - stránka 4

asked Big Bear,
zeptal se velký medvěd,

putting down his Bear Book
odložil svou medvědí knihu

(which was just getting to the interesting part)
(kterou měl rozečtenou do zajímavé části)

and padding
a odbelhal se

over to the bed.
k postýlce.

„I´m scared,“ said Little Bear.
"Já se bojím," řekl malý medvídek.

„Why are you scared, Little Bear?“
"Proč se bojíš, malý medvídku?"


Stránka 4

Další stránka