Hrnečku vař - Stránka 3

„Why are you crying,
„Proč pláčeš,

my child?“
mé dítě?“

she asked.
ona se zeptala.

„Because I am so hungry,“
„Protože jsem tak hladová,“

said the little girl.
řekla malá holčička.

„Then you shall be hungry no more,“
„Tak ty nebudeš již hladová více,“

said the old woman.
řekla stará žena.

She gave
Ona dala


*

Stránka 3

Další stránka