Jeníček a Mařenka

Hansel and Gretel
Jeníček a Mařenka


Once upon a time
Jednoho času

there was a poor woodcutter

tam byl chudý dřevorubec

with two small children
se dvěma malými dětmi

named Hansel and Gretel.
o jménech Jeníček a Mařenka.

They lived together
Oni bydleli spolu

in a small cottage in the forest.
v malém domku v lese.

One day the woodcutter
Jednoho dne dřevorubec


Stránka 1

Další stránka