Jeníček a Mařenka - stránka 3

to take them far
vzít je daleko

away from home
pryč z domu

so they couldn't find
tak, aby nemohly najít

their way back.
svou cestu zpátky.

She was sure
Byla si jistá,

they would find a home somewhere.
že si najdou domov někde.

Hansel overheard her nagging
Jeníček uslyšel její nadávání

and prepared for the worst
a připravil se na nejhorší


Stránka 3

Další stránka