Jeníček a Mařenka - stránka 4

by filling his pokets
naplněním svých kapes

with little white pebbles.
malými bílými kamínky.

It came the next morning
Přišlo další ráno,

when his father took him and his sister
kdy jeho otec vzal ho a jeho sestru

deep into the forest.
hluboko do lesa.

Fearing the worst,
Obávaje se nejhoršího,

the boy began dropping
chlapec začal pouštět

the white pebbles along the way.
bílé kamínky kolem cesty.


Stránka 4

Další stránka