Tři prasátka - Stránka 3

a house made out of wood.
dům vyrobený ze dřeva.

It wouldn't take much longer to build
Ten by se o moc déle nestavěl,

and it would be stronger than straw.
a byl by pevnější než ze slámy.

The third little pig wanted to build
Třetí prasátko chtělo stavět

a house made out of brick.
dům vyrobený z cihel.

It would take some time to build
Zabralo by to nějaký čas stavění,

but would be stronger 
ale byl by pevnější

 

Stránka 3

Další stránka