Tři prasátka - Stránka 4

than wood and straw combined.
než dřevo a sláma spolu.

Since they could not agree
Protože se nemohly shodnout

on one house for all,
na jednom domě pro všechny,

each decided to build his own.
každé se rozhodlo postavit svůj vlastní.

The first little pig began building
První prasátko začalo stavět

his house made out of straw.
svůj dům vyrobený ze slámy.

He was finished in one day
Ono skončilo po jednom dni

 

Stránka 4

Další stránka