Tři prasátka

The three little pigs
Tři malá prasátka 

Once upon a time there were three little pigs,
Kdysi dávno byla tři prasátka,

who loved to laugh and play
která milovala smát se a hrát si

in the warm summer air.
v teplém letním povětří.

But when autumn arrived,
Ale když podzim přišel,

the days grew shorter
dny byly kratší

and there was a chill in the wind.
a tam byl chlad ve větru,

They knew they would need to build a home
ony věděly, že budou muset postavit dům,
 


Stránka 1

Další stránka